Sex av tio har ställt bilen och tagit tåget för miljön

Foto: Stefan Nilsson

Mer än sex av tio tillfrågade SJ-resenärer har valt bort bil och flyg för att ta tåget enbart för miljöns skull någon gång de senaste två åren.

– Ju fler som åker tåg med SJ, desto mindre påverkar vi miljön. En tågresa mellan Stockholm och Göteborg släpper ut mindre än 4 hekto koldioxid. Det innebär 15 000 gånger mindre miljöpåverkan än om man flyger, säger Elisabeth Lindgren, chef för marknad, kommunikation och försäljning på SJ.

SJ har i Miljöbarometern 2012, där 1 952 resenärer svarat på en webbenkät, bland annat ställt frågan ”Har du någon gång under de två senaste åren valt att resa med tåg i stället för bil/flyg enbar på grund av miljöskäl?”.

En klar majoritet av resenärerna svarar ja på den frågan. Enligt undersökningen är det vanligare att kvinnor väljer tåget av miljöskäl. Totalt har 65 procent av kvinnorna har valt tåget för miljön medan siffran är 59 procent för männen. 

– Det är glädjande att fler och fler vill bidra till ett hållbart samhälle och därför väljer att resa med tåg och SJ, säger Elisabeth Lindgren.

Av de tillfrågade resenärerna är det skåningar som valt tåget av miljöskäl i flest fall (71 procent har gjort det någon gång de senaste två åren), följt av västernorrlänningar (69 procent), hallänningar (67) samt gävleborgare och Uppsalabor (66).