Järnvägsindustrin spås fortsatt stadig global tillväxt

Foto: Alstom

Den europeiska järnvägsindustrins branschorganisation UNIFE har presenterat sin World Rail Market Study. Studien förutspår en fortsatt global tillväxt för leveranser av tåg, tågunderhåll och byggnation av infrastruktur. Detta är positiva nyheter för den svenska järnvägsindustrin.

– För svensk del betyder detta att exporten kan fortsätta öka, mellan 2006 och 2011 har Swedtrains medlemsföretag ökat exporten med cirka 90 procent. För att det ska ske behöver vi fortsätta utveckla innovativa produkter, två viktiga aspekter här är samverkan med svenska forskningsinstitut och att det utbildas tillräckligt många kompetenta ingenjörer, säger Magnus Davidsson på Swedtrain, Branschföreningen för Sveriges Järnvägsindustri.

I UNIFES pressmeddelande skriver Philippe Citroën, UNIFE:s Director-General bland annat att “Vår studie visar en stabil tillväxt trots den ekonomiska nedgången de senaste åren. Världsmarknaden har ökat 3,2 procent per år de senaste tre åren, detta är anmärkningsvärt med tanke på att möjligheten till offentlig finansiering har minskat på grund av den finansiella krisen som startade 2008.”

I de segment där den svenska järnvägsindustrin exporterar komponenter förväntas ske en tillväxt. Totalt spås järnvägsindustrin växa med 2,7 procent varje år de kommande sex åren. Marknader som ökar starkt är Ryssland, Mellanöstern och Latinamerika.

– Det är glädjande att se att ny järnväg byggs och att byte till nya kapacitetsstarka tåg fortsätter världen över. Man kan också konstatera att tillväxten underbyggs av robusta drivkrafter, befolkningstillväxt och urbanisering gör behovet av kapacitetsstarka transportlösningar enormt. Klimatmedvetenhet och förväntade ökade energipriser är också starka incitament för att satsa på järnvägen, menar Magnus Davidsson.