SNCF lanserar “Global Mobility Index”

Den franska tågoperatören SNCF har tillsammans med ett Genève-baserat företag lanserat ”Global Mobility Index”. SNCF:s vd Guillaume Pepy framhöll under sitt anförande att SNCF:s verksamhet stöpts om i grunden de senaste åren och tågoperatörsrollen bara står för 50 procent av deras verksamhet idag.

Syftet med ”Global Mobility Index” är att utgöra en informationsplattform för beslutsfattare. Plattformen kommer att analysera förhållandet mellan transporter, välstånd och sysselsättning. Pepy sade att hoppas att plattformen kommer att fungera som en ”viktig hävstång” för att stimulera till investeringar i hållbar transportinfrastruktur, även i ekonomiskt svåra tider.

66 länder bedöms ha verifierbar data  för att ingå i ”Global Mobility Index”.

Indexet tittar på fyra viktiga områden:

- hur beroende varje land är av transporter för import och export av varor,

- befolkningsstrukturen, vad gäller ålder, demografi och geografisk spridning,

- CO2-utsläpp från transporter,

- investeringar i järnväg, väg, flyg och sjöfart och i synnerhet "hållbara" transportslag såsom järnväg

De första resultaten tyder på att 21 av de 66 länderna kan vänta sig att BNP-tillväxten hämmas till följd av begränsad tillgång på transporter, medan länder med en åldrande befolkning står inför betydande förändringar när det gäller efterfrågan på transporter. Oroande nog har 58 länder ökat sina CO2-utsläpp från transporter, bland annat nästan alla EU:s medlemsländer.