Innovationer för framtiden

Foto: InnoTrans

Under InnoTrans visar forskningsinstitut upp lösningar för hållbar och säker mobilitet. Ett stort antal internationella forskningsinstitut presenterar sina senaste studier, nya koncept och användarvänliga lösningar för transporter.Bland utställarna märks Railway Technical Research Institute från Japan, The Birmingham Centre for Railway Research Kinas järnvägsforskningsakademi.

Berlins tekniska universitet närvarar också på mässan där de presenterar en rad forskningsprojekt, som ett nytt kontrollsystem för godsvagnar. En fullskalemodell av en innovativ byggteknik av järnvägsvagnar finns att beskåda på mässgolvet.