Metro-satsning i Warzawa

Warzawa har beställt nya tunnelbanetåg från Siemens. Bild: Siemens

I samband med InnoTrans meddelar Siemens att Polens huvudstad har beställt nya tunnelbanetåg från bolaget. Siemens levererar 35 stycken 6-vagns metrotåg till Warszawa under konsortiet "Inspiro Warschau Siemens NEWAG". Detta är den första ordern för bolagets nya Inspiro-plattform. Tågen kommer att levereras till kund under 2013 och är öronmärkta för befintlig linje 1 samt linje 2 som är under uppbyggnad.