Nu är Ådalsbanan invigd

Foto: Dan Wikner

En stor och viktig pusselbit i det svenska järnvägsnätet kom på fredagen på plats när Ådalsbanan invigdes. Därmed är allt klart för snabba persontåg och tunga godståg efter Norrlandskusten.

Det var infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som vid en ceremoni i Härnösand på fredageftermiddagen fick sätta den saknade pusselbiten Ådalsbanan på plats mitt i en stor stiliserad Sverigekarta. Dessförinnan hade ett invigningståg gått från banans nordligaste punkt till Härnösand.

– Ådalsbanan ligger nästan mitt i Sverige och den är också en central länk för resor och transporter i en stor del av landet. Banan bidrar till ett robustare och mer miljöanpassat transportsystem, säger Trafikverkets generaldirektör Gunnar Malm.

Trafiken på Ådalsbanan hade startat redan före invigningen. För första gången har det blivit möjligt att åka tåg efter en stor del av Norrlandskusten. I juli i år började nattågen köra på banan, i augusti startade regionaltågstrafik mellan Umeå och Sundsvall. I vinter planeras för direkta snabbtåg hela vägen mellan Umeå och Stockholm samtidigt som godstrafiken på banan successivt ökar.

– Trafiken på banan går bättre och bättre efter vissa inkörningsproblem, säger Gunnar Malm. Det är helt nya möjligheter för resor och transporter som nu öppnas. Resultatet blir både tryggare och mer ekonomiska godstransporter samt möjlighet till växande och bättre fungerande arbetsmarknader.

Ådalsbanan är 13 mil järnväg mellan Sundsvall och Ångermanälven. Tillsammans med Botniabanan bildar Ådalsbanan ett stråk om 32 mil järnväg efter Norrlandskusten upp till Umeå. Tre mil av Ådalsbanan är helt ny järnväg medan tio mil är upprustad befintlig bana. Banans resecentrum finns i Sundsvall, Timrå, Härnösand och Kramfors. Dessutom finns en hållplats i Västeraspby intill Höga kusten airport, som därmed är den enda flygplatsen i landet utöver Arlanda med egen järnvägsstation.

Arbetena med Ådalsbanan påbörjades 1998. Själva bygget har pågått sedan 2003. Från början var avsikten att banan skulle vara klar samtidigt som Botniabanan som invigdes 2010. Minskade anslag gjorde dock att bygget försenades ett år. Därefter har installationen av det nya trafikstyrningssystemet ERTMS försenat invigningen ytterligare ett år. Projekt Ådalsbanans budget bestämdes 2006 till 6,6 miljarder kronor i 2007 års priser. Projektet har hållit budget.