Dags att gömma flaskan i Hamburgs tunnelbana

Foto: BVG

Som den första stora staden i Tyskland har Hamburgs myndigheter tröttnat på alla som har öl- eller spritflaskor i näven, när de åker tunnelbana eller buss.  Staden har förbjudit passagerarna att dricka alkohol i kollektivtrafiken.

Fram- och tillbakarullande flaskor och burkar, som stör medpassagerare, är också ett gissel som även de flesta passagerare vill slippa. Dessutom har berusade ungdomar blivit ett akut hot mot säkerheten på perrongerna och mot medresenärer, som alltför ofta utsätts för våld.

Från och med 1 september kostar det 40 euro att ha en ölflaska i handen på tunnelbanetåget eller på stationen i Hamburg. Problemet existerar även i andra tyska städer. Deutsche Bahn har dock inga planer att förbjuda öldrickande ens i snabbtågens passagerarvagnar.