Armenien och Iran överväger att bygga järnvägslänk

Serzh Sargsyan, Armeniens president.

Regeringarna i Armenien och Iran planerar en storsatsning på en järnväg mellan länderna som skulle kunna färdig redan i år.  Hur projektet kommer att avlöpa beror dock mycket på den geopolitiska situationen i Iran.

Enligt Serzh Sargsyan, Armeniens president, ska projektet genomföras av bolaget South Caucasian Railway, ett helägt dotterbolag till ryska RZD, och den statliga armeniska järnvägsoperatören.

Vladimir Jakunin, chef för RZD, säger att genomförandet av projektet beror på situationen i Iran. Jakunin säger vidare:

 - Det är en ny järnvägsinfrastruktur, som har lång återbetalningstid, 30-50 år. Ur den aspekten kan projektet endast genomföras gemensamt av regeringarna i flera stater.

Den nya järnvägen skulle ge Armenien ett  alternativt transportsätt av  gods. I dag går all järnvägtrafik med utlandet över georgiskt territorium.

Den totala investeringen i projektet uppskattas till 2 miljarder dollar, varav en del kan tillhandahållas av Världsbanken och Asiatiska utvecklingsbanken.