1950 ton fackverksbro lyft på plats

En 120 meter lång järnvägsbro har lyfts på plats i Chicago. Enligt Chicago Department of Transportation är det den största fackverksbron som lyfts på plats färdigmonterad. 

Huvudentreprenör Walsh Construction använde fyra automatiska mobila kranar för att flytta den fullt monterade 1 950 ton tunga bron på plats.

Bron är en av sex väg-, järnvägs- och gångbroar som byggs som en del av ett 101-miljondollarsprojekt för att förbättra trafikflödet på väg och järnväg i den komplicerade korsningen vid 130th Street och Torrence avenue i Chicago.

Det är också en del av programmet Create som syftar till att öka effektiviteten för järnvägstrafiken i Chicago.

Den nya bron ska trafikeras av pendel- och godståg. Samtidigt kommer 130th Street och Torrence avenue att sänkas under nya järnvägsbroar för att undvika plankorsningar.