Tunisiska SNCFT tog emot tio nya diesellok

Här lossas ett av de första av de 20 diesellok av typ GT42AC som levereras av amerikanska tillverkaren av rullande materiel, Progress Rail. Foto: Progress Rail

Tunisiens statliga järnvägsbolag SNCFT har tagit emot de första10 av totalt 20 stycken GT42AC dieseldrivna lokomotiv av EMD-typ, som levereras av amerikanska Progress Rail inom ramen av ett kontrakt på 165 miljoner dinar som undertecknades i december 2016.

Lokomotiven tillverkades på Progress Rails fabrik i Muncie, Indiana, USA.

Lokomotiven, som är numrerade från 060DS651 till 060DS670 är utrustade med serie 710-motorer. Loken, som uppnår en maxhastighet på 100 km/h är skräddarsydda med funktioner som underlättar driften i heta, torra och sandiga förhållanden.

Loken kommer huvudsakligen att användas för forsling av fosfattåg.