Ska kan lösa trafikproppar på skånska spåren

Foto: Trelleborgs Hamn

Våren och sommarens kaos i kollektivtrafiken, har gjort det uppenbart att Skånetrafiken behöver sätta in snabba åtgärder för att komma till bukt med de värsta trafikproblemen och återfå pendlarnas förtroende. Ett återkommande problem har varit tåg som av olika skäl blivit stående på spåren och spärrat vägen för andra tåg. Ett sådant tillfälle var utanför Hyllie station i maj. I ett överfyllt tåg, utan tillgång till vatten eller luftkonditionering, tvingades till slut passagerarna att på egen hand ta sig ur tåget. Ett både desperat och riskfyllt handlande, som i högsta grad äventyrade passagerarnas säkerhet. Hade ett draglok funnits till hands, hade situationen kunnat undvikas. 

Nu vill Liberalerna att Regionstyrelsen i Region Skåne tar initiativ till att utreda om draglok, kan köpas eller hyras in av Region Skåne för att bogsera bort tåg som blir stående på spåret.

– För att i framtiden snabbt få iväg tåg som blir stående på spåren, har vi har föreslagit att Region Skåne ska undersöka möjligheten att använda det draglok som finns placerat i Trelleborgs hamn, säger Cristina Glad (L), andre vice ordförande i Kollektivtrafiknämnden.

Dieselloket i Trelleborgs hamn används för att rangera och dra ombord vagnar på färjorna. Det är godkänt för att köra på landsvägar och kan därför komma fort fram även vid tågstopp. Det som krävs för att koppla på tåget på spåret, är en järnvägsövergång eller ett hamnspår. Det går att få godkänt för att köra på Trafikverkets järnvägssträckor.

Trelleborgs hamn har börjat använda ett kombilok för rangering av tågvagnar på färjorna och på bangården. Ett kombilok har både järnvägshjul och gummihjul och kan köras både på väg och järnväg.

– Vi tror att detta skulle vara en kostnadseffektiv lösning på problemen med tågstopp och dessutom är det en stor fördel om vi samarbetar över kommungränserna i Skåne, säger Henrik Silfverstolpe, (L).

Initiativärendet kommer att behandlas på Regionstyrelsen den 6/9.