Skanska bygger underhållsanläggning för New Yorks t-bana

Foto: MTA

Skanska har tecknat avtal med Metropolitan Transportation Authority, MTA, i New York, USA, för att färdigställa den sista fasen av serviceanläggningen Croton-Harmon Shops and Yard. Kontraktet är värt cirka 3,3 miljarder kronor, vilka inkluderas i den amerikanska orderingången för det fjärde kvartalet 2018.

Croton-Harmon Shops and Yard, som omfattar cirka 40 hektar, byggdes i början av 1900-talet. Komplexet fungerar för närvarande som Metro-North’s primära service- och underhållsanläggning. Enligt avtalet ska Skanska riva två byggnader som idag används för tågunderhåll och sedan såväl designa som bygga en ersättningsbyggnad på 22 300 kvadratmeter.

Projektet påbörjas under det första kvartalet 2019 och fortsätter under hela 2022.