Helsingfors planerar underjordisk järnväg för en miljard euro

Centrumslingans planerade bansträcka i Helsingfors. Keskusta = Centrum, Pasila = Böle, Hakaniemi = Hagnäs och Töölö = Tölö. Byggandet av Centrumslingan förväntades börja efter år 2030, men enligt diskussioner bör byggstarten ske tidigare. Staden växer snabbare än vad planerarna hade förväntat sig. Karta: Helsingfors Stad.

Nästa stora nordiska infrastrukturprojekt blir Helsingfors Centrumslinga, på finska Pisara-rata, som befinner sig på planeringsstadium. Bara planeringen har kostat redan 35 miljoner euro.

Projektet handlar om en underjordisk järnväg för Helsingforsregionens pendeltåg, vars syfte är att avlasta bangården vid Helsingfors centralstation.

Finska riksdagsvalet närmar sig och Centrumslingan har medvind igen. Järnvägen under järnvägen ska lösa många problem i Helsingfors centrum. Många intressenter vill starta byggandet av banan omedelbart. Själva byggandet skulle ta minst tio år.
 
Banan är tänkt att "dyka" ner i en tunnel söder om Böle järnvägsstation före Fågelsången. Den underjordiska rutten går via Finlands nationalopera i Tölö, Helsingfors centrum, Hagnäs och tillbaka till Böle och bildar på så sätt en droppe på kartan, vilket gett banan dess finska namn: Pisara ("droppen").

Den dubbelspåriga järnvägen under Helsingfors centrum blir cirka 7,5 km lång. Den binder samman Kustbanan, och Vandaforsbanan med Stambanan. Centrumslingan hämtar passagerarna direkt till centrum och den skulle minska antalet byten då det också planeras stationer i Hagnäs och Tölö.

Trots att rutten är aningen längre än den nuvarande rutten in till Helsingfors centrum blir resetiden ungefär den samma, eftersom tågen kan köra snabbare i tunneln än på den nuvarande bangården. Projektets kostnad uppskattas till en miljard euro.

Den underjordiska delen av banan planeras ha en längdlutning på 35 promille, vilket inte passar äldre tågmodeller, men de nya Sm5-tågen klarar av en sådan lutning.

Stationen i centrum planeras ligga under köpcentret Forum, stationen i Hagnäs i anslutning till Hagnäs metrostation och stationen i Tölö mellan Finlands nationalopera och Tölö torg. I centrum och i Hagnäs går det lätt att byta till Helsingfors metro och också i Tölö kan det i framtiden finnas en anslutning till metron ifall Helsingfors andra metrolinje byggs.

Ifall man beslutar att Centrumslingan ska byggas genast efter att MKB och översiktsplaneringen blivit klara och finansieringen är säkrad, kan banan vara i bruk redan om cirka 10 år.

På de nuvarande spåren mellan Böle station och Helsingfors centralstation ryms det inte flera tåg under rusningstid. Centrumslingan möjliggör att tågen kan köra under Helsingfors centrum utan att stanna längre än det tar att släppa ut passagerare och plocka med nya passagerare, vilket ökar kapaciteten och minskar risken för förseningar.

Det är meningen att Centrumslingan används av tågen på stadsbanorna till Esbo, Kervo och Ringbanan, medan fjärrtågen och pendeltåg från orter längre från Helsingfors också i fortsättningen använder Helsingfors centralstation.