Danmark förlorar förstaplatsen i järnvägssäkerhetsstatistiken

Arkivbild

Tågolyckan i Danmark sticker ut då landet toppar statistiken för järvägssäkerhet i Europa.

– Danmark är bäst i Europa på att inte ha tågolyckor. De har legat högst på listan i flera år, så detta är ju... fan också, rent ut sagt, säger järnvägsexperten Per Corshammar till Landskrona Posten..

Tågtrafik bör inte bedrivas i kraftig vind över 21 meter per sekund – vagnarna är inte konstruerade för högre sidvindar än så, säger Per Corshammar.

Enligt uppgifter till Danmarks Radio ska vindhastigheten dock ha under­ stigit 21 meter per sekund vid olyckstillfället, och där med fanns inga restriktioner för tågtrafiken.

Per Corshammar berättar att den här typen av tågolyckor, med många döda, inträffar otroligt sällan i Europa – ungefär en gång per år eller vartannat år.

De absolut vanligaste tågolyckorna, internationellt sett, är de som inträffar när tåget kör för bi en plankorsning, alltså en korsning för bilar och vägfordon. Tekniskt fel på lok, som hjulaxelbrott eller hjulfel, inträffar kanske tre gånger per år, och ur­spårningar runt tio till tjugo gånger per år, säge han.

Sverige ligger någon stans i mitten av den euro peiska tågolycksstatistiken. Globalt sett finns ett land som tydligt sticker ut i olycksstatistiken: Indien.

– Där inträffar alltid en sådan här olycka två gång er per år, säger Per Corshammar till tidningen.

­Faktum kvarstår dock: Tåg överlag är ett mycket säkert färdsätt, med försvinnande liten risk att omkomma i en olycka.

Rankning av järnvägssäkerheten i europeiska länder enligtrapporten ”Euorpean railway performance index 2017”.

1. Danmark, Luxemburg

2. Storbritannien

3. Irland

4. Nederländerna

5. Schweiz

6. Finland

7.Sverige, Frankrike

8. Spanien, Tyskland

9. Norge

10. Italien, Österrike

11. Belgien

12. Tjeckien

13. Slovenien

14. Portugal

15. Ungern, Lettlan, Bulgarien

16. Slovakien, Litauen