EBRD finansierar järnväg mellan Makedonien och Bulgarien

Makedonisk konduktör välkomnar passagerare vid stationen i Makedoniens huvudstad Skopje. Foto: Macedonian Railways

En överenskommelse undertecknades i Skopje den 14 december om finansiering av andra fasen av en planerad järnvägsförbindelse mellan Makedonien och Bulgarien.

Projektet beviljades därmed ytterligare 68,6 miljoner euro inom ramen av Europeiska unionens samfinansiering, EBRD.

Det senaste bidraget kommer att användas för att samfinansiera byggandet av ett nytt 34 kilometer långt banavsnitt mellan Beljakovce - Kriva Palanka, som kommer att ingå i paneuropeiska korridoren VIII, som byggs från Adriatiska havet till Svarta havet.

Finansieringen ställas till förfogande genom så kallade ramkonventionen för västra Balkan som inbegriper Europeiska kommissionen, internationella finansinstitut, däribland EBRD, bilaterala givare och länder på västra Balkan.

EBRD har redan beviljat statliga lån på 46, 4, 4 och 145 miljoner euro för projektet. Den första fasen, som genomförs för närvarande, omfattar sanering av den 31 kilometer långa Kumanovo-Beljakovce-linjen, som har varit nedlagd sedan 1994.

Materiella anskaffanden pågår inför byggandet av den andra fasen. Den planerade tredje fasen förlänger linjen med 23 kilometer fram till den bulgariska gränsen vid Deve Bair och järnvägsnavet i Gyueshevo.

Organisationen WBIF har skjutit till 5,7 miljoner euro i form av tekniska samarbetsbidrag för projektberedning och genomförande.