Bombardier levererar 20 TRAXX-lokomotiv till Railpool

TRAXX-ordern inbegriper dessutom en option på ytterligare 20 fordon. Orderingången värderas till sammanlagt cirka 74 miljoner euro. De första loken förväntas bli levererade under andra halvåret 2019.

Ledande europeiska företaget för leasing av järnvägsrelaterade produkter, Railpool, har beställt 20 elektriska TRAXX- lokomotiv från Bombardier Transportation.

- Beställningen ökar Railpools flotta av TRAXX- lokomotiv till 217. Vårt första TRAXX-lokomotiv levererades 2009. Sedan dess har vi haft mycket goda erfarenheter när det gäller lokens prestanda, dragkraft, effektivitet och pålitlighet. På grund av denna erfarenhet vill vi sätta in dessa lokomotiv på de viktigaste europeiska godskorridorerna, som förbinder flera större europeiska hamnar, sade Railpools vd, Torsten Lehnert.

Bombardiers TRAXX 3-plattform är, enligt tillverkaren, den modernaste fyraxliga lokplattformen i Europa.

Bombardiers samtliga tre modell, TRAXX AC3, TRAXX MS3 och TRAXX DC3, erbjuder alternativa, så kallade Last Mile-funktioner, en stöddieselmotor som överbryggar icke-elektrifierade bansträckor. Hittills har det sålts drygt 2300 STRAXX-lokomotiv i Europa.