EU:s godsstrategi flyttar transporter till järnvägen

Arkivbild

Kampanjen Rail Freight Forward har ålet är att skapa robusta förutsättningar för överflyttning av transporter till järnvägen. 30 procent av Europas godstransporter ska rulla på järnvägen till 2030 under devisen ”30 by 2030”. Exempel på krav från branschen är sänkta banavgifter, väl fungerande gränspassager och samordnad planering mellan infrastrukturförvaltarna. Det ska vara lika enkelt att köra ett tåg genom Europa som att köra en lastbil.

Den europeiska marktransportmarknaden med sina flotta av miljoner bilar och tiotusentals omlastningsstationer, vagnar och pråmar är en viktig ekonomisk sektor. Dess inverkan på miljön och samhället är ofta underskattad men massiv: 275 miljoner ton koldioxidutsläpp och 50 000 för tidiga dödsfall orsakas varje år på grund av transportsektorn som förväntas växa med 30 procent 2030 och volymtillväxt kommer sannolikt att ha en hög affinitet till vägen.

Transporttillväxten bör dock inte huvudsakligen vara beroende av vägar på grund av dess stora inverkan på miljön och samhället. Om den nuvarande modaluppdelningen med 75 procent vägfrakt, 18 procent järnvägsvikt och 7 procent inre vattenvägar fortsätter  kommer de årliga koldioxidutsläppen att öka med 80 miljoner ton år 2030, vilket allvarligt hotar uppnåendet av Paris 2030-målen . Dessutom kommer befintlig trafikstockning att förvärras ytterligare med en förväntad ekonomisk förlust på 1 procent av BNP per år. Antalet dödsfall och ytterligare för tidiga dödsfall på grund av luftföroreningar kommer att orsaka betydande samhällskostnader.

Därför vill nu EU att 30 procent av Europas godstransporter flyttas till järnvägen senast år 2030.