”Storbritannien följer inte europeiska järnvägsstandarder efter Brexit”

Trots Brexit. Eurostar, enda gränsöverskridande järnvägsförbindelsen mellan Storbritannien och EU står kvar. Foto: Wikimedia, kredit : Herbert Ortner

Storbritanniens transportminister Grayling "ser ingen anledning" att tillämpa europeiska standarder efter Brexit när det gäller reglering av rullande materiel.

Den brittiska transportministern har kategoriskt motsatt sig användningen av Europeiska unionens järnvägsnormer när Storbritannien lämnar EU. Grayling ser "absolut ingen anledning" att följa förordningarna.

I ett tal till EU-kommittén för den inre marknaden sade Chris Grayling nyligen att Storbritanniens utträde ur EU innebär att den brittiska regeringen kan välja ett regleringssystem som passar bäst för landet.

Storbritanniens har enligt transportministern ett unikt järnvägssystem. Man behåller sig rätten att tillbakavisa EU-regler som inte passar nationens infrastruktur.

- Jag vill heller inte att vi ska förbli en del av det europeiska järnvägsorganet, sade Grayling till konferensdeltagarna.

​​​​​​​- Vårt järnvägssystem skiljer sig på många olika sätt från det som existerar på den europeiska kontinenten. Om brittiska företag vill arbeta inom Europeiska unionen efter att vi har lämnat, kan de uppfylla europeiska standarder för de varor och standarder de erbjuder. Men jag kan inte se någon anledning till att vi skulle behöva införa europeiska regler. Vi ställer våra egna standarder för vårt eget nätverk, konstaterade Grayling.

Under mötet frågade underkommitténs ordförande Lord Whitty och andra utskottsledamöter om vilka konsekvenser detta skulle kunna leda till i framtiden för tillverkare av rullande materiel i Storbritannien, däribland Bombardier, Alstom och Siemens.

Grayling hänvisade till att de internationella företagen i Storbritannien har erfarenhet av att skapa skräddarsydda lösningar för rullande materiel som passar för de krav som finns på flera kontinenter runt om i världen.

- Är det inte önskvärt att vi söker det bästa och mest kostnadseffektiva sättet att modernisera vårt individuella järnvägssystem, utan att  bli begränsade av andras standarder?, frågade Grayling retoriskt.

- Varför ska vi följa en europeisk standard, som inte fungerar för Förenade kungariket,

​​​​​​​​​​​​​​Brittiske transportministern poängterade att utträdet ur Europeiska unionen kommer att avlägsna regelverkets förmåga att "låsa oss in" i europeiska standarder.