Stadler standardiserar Ungerns Flirt- flotta

Tågbolaget MAV Starts FLIRT modell äldre vid stationen i Székesfehérvár, i Ungern. Foto: Wikimedia, kredit: Diesirae

STADLER har tilldelats ett kontrakt på 16,7 miljoner dollar av ungerska statens järnvägar (MÁV) för att modernisera de 60 pendeltåg av ty flirt som levererades mellan 2006 och 2010.

Beståndet av Flirt-tåg har sedan dess utökats till 123 fordon, och i april fick MÁV-Start, MÁVs dotterbolag för persontransporter, uppdraget att sanera de äldre pendeltågen för att därigenom standardisera hela beståndet.

Kontraktet omfattar modern information för synskadade, installering av USB-laddare, uppdatering av passagerarinformation och installering av CCTV-system.

Dessutom stryks ett lager av anti-graffiti vinyl i toaletterna och därtill modifieras lyftanordningarna för rullstolar.

Arbetet kommer att ta 36 månader. MÁV-Start har också möjlighet att beställa ommålning av fordonen från röd till blå för att matcha resten av flottan.