Äldre tunnelbanevagnar byggs om för 1,4 miljarder kronor

Foto: Stockholms läns landsting

SL:s 271 tunnelbanevagnar av typen C20 som ska byggas om. Ombyggnaden sker i Västerås och de första beräknas bli klara i maj nästa år. I slutet av 2019 planeras de första nyrenoverade tågen gå i passagerartrafik.
Renoveringen av C20-tågen har en budget på nästan 1,4 miljarder kronor.

"De ombyggda C20-vagnarna ska möta många behov. Dels behoven som uppstår i en växande region där fler invånare betyder fler resenärer, men också de från olika kategorier av resenärer" skriver SL i ett pressmeddelande.

De nya flexytorna tillsammans med den längsgående sittningen gör att passagerarflödet i både vestibul och vagn förbättras. Därmed bidrar de ombyggda vagnarna till att minska den upplevda trängseln och göra på- och avstigningen snabbare. En annan stor förbättring är det nya systemet för trygghetskameror i vagnarna. Dagens 6 kameror utökas till 16 per vagn, och totalt kommer 4 336 kameror finnas på C20.