Plasser & Theurer har öppnat ett nytt träningscenter i Linz

- Vi lägger stor vikt på säkerhetsfrågor. Alla ska veta vilka säkerhetsaspekter de bör ta hänsyn till när de arbetar med en stor järnvägsmaskin, sade Christian Höllwirth, chef för utbildningscentret. Foto: Plasser och Theurer
Modern spårläggning och spårunderhåll kräver långt specialiserade maskiner. Banvallen består av en banunderbyggnad och en banöverbyggnad. Banunderbyggnaden är ett bärande skikt på vilket man lägger överbyggnaden som består av ballast, sliprar och räls. Foto: Plasser och Theurer

Plasser & Theurers Training Center och Technical Service Department i österrikiska staden Linz är enligt företagsledningen nyckeln till en professionell kundservice.

De senaste åren har träningen, enligt företagets representanter, ökat i betydelse. Sedan april 2018 är båda avdelningarna inrymda i det nya servicecentret.

Varje vecka kommer minst två grupper av praktikanter till företagets huvudanläggning i Linz för att delta i kurser som ingår i ett nytt maskinavtal.

De flesta av praktikanterna är drifts- och underhållspersonal hos företagets kunder.  Numera får även chefer lära sig de viktigaste kriterierna för hantering av tung utrustning på en arbetsplats.

Sedan april 2018 utbildas personal i det nya servicecentret. Det är en rymlig och modern byggnad, utrustad med state-of-the-art medieteknik, som hjälper företaget att förmedla tekniska kunskaper effektivt och snabbt.

Linz Training Center har, enligt Plasser & Theurer skapat optimala villkor för kundutbildningen. Till exempel beskrivs en rälsläggningsmaskins funktion detaljerad med hjälp av en modern simulator.

Utbildningen omfattar maskinteknisk konstruktion, drift och underhåll.

- Förutom de teoretiska grunderna lär deltagarna hur man använder enskilda komponenter, såsom ALC-styrdator, P-IC-kontrollen eller DRP-inspelaren. För att praktikanterna ska kunna bekanta sig med olika stadier under arbetsprocessen vid maskinen har vi installerat vederbörliga simulatorer i vårt träningscenter. Simulatorerna ger oss möjlighet att träna operatörernas arbete exempelvis i första vagnen i en spårbytesmaskin samband med rälsläggning eller – slipning, förklarade Christian Höllwirth.