Stadler presenterade Flirt AKKU med batteridrift

Prototypen är godkänd för passagerartransporter och kommer att börja trafikera på utvalda linjer 2019. Foto: Stadler

STADLER presenterade en batteridriven prototyp av företagets Flirt den 25 oktober när tåget förbereddes för en färd från Stadlers fabrik i Berlin-Pankow till Schildow i tyska delstaten Brandenburg, vilket genomfördes sedan utan extern strömförsörjning.

Enligt Stadler utgjorde resan ett viktigt steg ifråga om utveckling av alternativa driftmodeller på järnvägen och när det gäller att möta den växande efterfrågan på miljövänlig teknik.

Batteriet i Flirt Akku, som prototypen kallas, har anpassats för Flirts standard-EMU:er, men för övrigt behålls dragutrustning och mekaniska komponenter, om än med en omformad batteridriftenhet.

Stadler meddelar att prototypen, som är konstruerad för användning på icke-elektrifierade eller delvis elektrifierade spåravsnitt, har en räckvidd på 80 km vid en körhastighet upp till 140 km/h i rent batteriläge.  Tåget kan köras på 80 procent av Tysklands icke-elektrifierade järnvägssträckor.

Batterierna kan laddas under drift och vid icke-elektrifierade terminaler. Batterierna kan även matas med hjälp av tågets regenerativa bromssystem.

Stadler meddelar att detta batteridrivna tåg är lämpat för drift på linjer som används för närvarande av DMU. Flirt Akku färdas mycket ​tystare än jämförbara dieseltåg. En prototyp av batteri-Flirt med tre vagnar kan ta 310 passagerare varav 154 med sittplats.

Stadler säger att företaget ser betydande marknadsmöjligheter för Flirt Akku i Tyskland, Österrike, Storbritannien, Nederländerna, Italien och andra länder med många icke-elektrifierade körsträckor.