Spårvagnsstäderna håller höstseminarium 2018

Foto: Spårvagnsstäderna

Tema: Duospårväg

Duospårväg, eller Tram-Train på engelska, är en spårvagnskoncept som innebär att en spårvagn dels trafikerar vanliga järnvägar, men också spårvägar inom till exempel en stad. Att kombinera järnväg och spårväg är inte lätt, men vinsterna kan vara stora när en stad kopplas närmare sina kringliggande småorter och därmed öppna upp arbetsmarknad, bostadsmarknad och studier för fler. Det finns också stora fördelar med att kombinera en järnvägs gena och snabba dragning, med spårvägens

På årets höstseminarium kommer Spårvagnsstäderna att fokusera på duospårväg. Bland annat kommer besökarna få lära mer om vilka försök som pågått runt om i Europa, vad som skiljer en vanlig spårvagn från en duospårvagn och få en lite djupare inblick på ett europeiskt duospårvagnskoncept. Följande programpunkter finns på chemat:

  • Duospårväg i Europa - och vad är det egentligen? - Thomas Johansson, till vardags redaktör på tidningen Modern stadstrafik kommer ge en överblick kring vad duospårväg egentligen är, och hur den utvecklats över tid i Europa fram tills idag.

  • Snabbare än bussen - Närmare än tåget - Thomas Lange var informations- och marknadschef på VTI i Linköping och en av de medverkande i forskningsprojektet Light Rail – Light Cost i början av 2000-talet. Han kommer att visa en film om de månadslånga provkörningarna med duospårvagn i Östergötland, Västra Götaland och Skåne år 2006. Vi får följa med på järnvägarna till Åtvidaberg, Västervik, Kisa och Finspång, i Helsingborg och Lund samt på spårvägarna i Norrköping och Göteborg.

  • Så ser duospårväg ut i praktiken - Från det generella ner i det specifika. En presentation kommer ges från en europeisk stad kring de utmaningar och de vinster som duospårvägen har gett. Hur har olika hinder i allt från teknik till byråkrati övervunnits för att få ett system att komma till stånd, och hur ser framtidsplanerna ut.

  • Källa: Spårvagnsstäderna