Madrids tunnelbana ökar kapaciteten med 60 nya tåg

Ett tunnelbanetåg ur serien 2000-B - bubbel stannar här vid stationen Marqués de Vadillo. Foto: Wikimedia, credit: Barcex

Den regionala regeringen i Madrid har meddelat att det kommer att köpa fler tåg och anställa fler förare för att möta det kraftigt ökande passagerantalet i den spanska huvudstadens tunnelbana.

I slutet av 2018 kommer cirka 687 miljoner passagerare att ha använt Madrids tunnelbana vilket är den högsta siffran under metrons hundraåriga historia.

Regeringen har börjat förhandla med fackföreningarna för att öka personalstyrkan. Det kommer också att starta ett anbudsförfarande under 2019 för inköp av 60 nya tåg, av vilka 32 ersätter äldre rullande materiel och 28 för att öka kapaciteten vid behov, till en beräknad kostnad på 700 miljoner euro.

Siffror som publicerats av National Bureau of Statistics (INE) visar att antalet tunnelbaneresenärer ökade mellan maj och juli med 12,8 procent, jämfört med en passagerarminskning med 11,6 procent hos de kommunala bussföretagen.

Under ett plenarmöte i Madrid den 4 oktober sade Ministern för transport, bostäder och infrastruktur, Rosalía Gonzalo, att antalet passagerare har ökat kontinuerligt under de gångna månaderna.  Antalet resande har ökat till 100 000 per dag år 2018.

Tunnelbanan har redan i år startat rekryteringen av nya förare, en åtgärd, som ursprungligen planerades för nästa år, och samtal är redan på gång med fackföreningarna i syfte att fastställa personalbehovet. Arbetskraften ökade redan under 2016 genom rekrytering av 360 nya förare.