VTG slutförde förvärvet av Nacco

Vagnsleasingsföretaget VTG har anskaffat en välbalanserad portfölj med cirka 11 000 godsvagnar, som betjänar viktiga marknader i Storbritannien, Skandinavien, Nederländerna, Belgien, Österrike, Frankrike, Italien och Östeuropa.

Vagnsleasingsföretaget VTG, med huvudkontor i Hamburg, ökade sitt totala bestånd till över 94 000 järnvägsvagnar den 5 oktober genom förvärvet av CIT Rail Holdings (Europe) SAS och ackvisitionen av den nära förbundna Nacco-koncernen.

Övertagandet hade godkänts av relevanta konkurrensreglerande organ tidigare i mars, med reservation på grund av de tyska och österrikiska myndigheternas krav att en del av Nacco- komcernens vagnflotta skulle säljas till en tredje part.

Överföringen av cirka 4 000 tankvagnar till ett konsortium, som består av Wascosa AG och Aves One, avslutades följaktligen den 1 oktober.

VTG förväntar sig att förvärvet genererar cirka 85 miljoner euro i form av extra intäkter 2019, vilket innebär att 70 miljoner euro kommer att öka företagets EBITDA före transaktions- och integrationskostnader. De förvärvade vagnarna kommer också att utrustas med VTG Connector telematiksystem som en del av koncernens pågående digitaliseringsprogram.

- Övertagandet av Nacco kommer att stärka vår marknadsposition i Europa under en lång tid, sade VTG: s styrelseordförande Dr Heiko Fischer.

- Förvärvet markerar ett ytterligare steg framåt i vår strategiska plan för att förenkla och stärka företaget, förklarade CIT Group styrelseordförande och VD Ellen Alemany.

​​​​​​​- Vi har avslutat vår senaste pågående utomeuropeiska verksamhet, som gjorde det möjligt för oss att fokusera på vår kärnverksamhet i Nordamerika, där företaget har en ny och varierad vagnuppsättning. En del av försäljningsintäkterna kommer att användas för att optimera CIT: s finansieringsprofil, inklusive återbetalning av skulder och för att returnera kapital till aktieägarna.

​​​​​​​​​​​​​​VTG finansierar transaktionen med ett seniorlån på 375 miljoner euro och genom ett befintligt seniorlån värt cirka 80 miljoner euro tillsammans med en privat placerad hybridbindning på upp till 300 miljoner euro som ska refinansieras på kapitalmarknaden.

Källa: Railway Gazette