Länken över Femern kräver omfattande arbeten

Foto: Banendanmark

Banendanmark kommer att riva fler broar mellan Næstved och Nykøbing F. inför förberedelser för den kommande elektrifieringen av spåret. Arbetet är en del av utbyggnaden av järnvägen mellan Ringsted och den fasta länken över Femernsbältet.

– Vi är på väg att bygga ut spåret från Ringsted till Rødby Ferry. För att göra plats elektrifieringen av spåret samt ett extra spår måste vi bygga om 100 broar. De broar vi måste arbeta på måste rivas och byggas om så att det finns utrymme för körbana och kraftledningar, säger Pernille Palstrøm, Plantchef på Banedanmark.

Förutom rivning av broar måste andra byggverksamheter också utföras utefter banan. Banendanmark har grundlagt för bullerskydd söder om Næstved och på flera ställen bygger man om nya och befintliga broar. Slutligen bygger Banendanmark en ny bro bredvid den befintliga bron på Dalkærvej nära Vordingborg.

– När vi har avbrott i trafiken försöker vi samla så många arbeten som möjligt för att minimera olägenheter passagerarna. Projektet är dock nödvändigt för att bredda vägen till framtida snabbare elektriska tåg och med möjlighet till kortare körtid, säger Pernille Palstrøm.