Salini Impregilo bygger Texas första höghastighetssträcka

Byggkonsortiet Salini Impregilo, som har utsetts som huvudansvarigt för projektet, samarbetar på den amerikanska marknaden med The Lane Construction Consortium, som i sin tur ansvarar för allt arbete kring järnvägen, inklusive viadukter, vallar och dränering. Illustration: Texas Central

Amerikanska tågoperatören Texas Central, som har i uppdrag att planera och utveckla en privatfinansierad höghastighetslinje mellan Dallas och Houston, har meddelat att man har undertecknat ett så kallat LNTP- avtal med företagsgruppen Salini Impregilo, som kommer att fortsätta arbetet i egenskap av en huvudentreprenör.

Denna 390 kilometer långa sträcka kommer att länka Dallas/Fort Worth-området med Houston. Resan beräknas ta cirka 90 minuter, med tåg som betjänar en enda mellanstation i Brazos-dalen. Privata investerare kommer att finansiera hela projektet och inga federala eller statliga stöd kommer att sökas varken för bygget, driften eller underhållet av banan.

Enligt LNTP-avtalet kommer projektets byggplanerare att fortsätta med utformning av linjens civila infrastruktur. Andra tjänster inkluderar optimering av exekveringsmetoder, strategier och logistik samt analyser om framtida byggkostnader och schemaläggningar.

Detta arbete kommer att ligga till grund för utvecklingen av ett byggavtal som ska användas för slutförandet av infrastrukturprogrammet innan byggandet av den civila infrastrukturen inleds.