Avancerad boggi håller spårvagnarna på rälsen

Denna nya boggi 2-598 ger enligt Hyundai Rotem även möjlighet till högre tillåten lateralacceleration i kurvor. Foto: Hyundai Rotem

Efter fem års forskning har Hyundai Red utvecklat en boggi som gör det möjligt för lätta järnvägsfordon att färdas genom kurvor med upp till 15 meters cirkelradier.

Boggin med en avancerad utformning pågår för närvarande i Korea.  Boggin kan klara av extremt skarpa kurvor samtidigt som spårkrafter minskar i sidled med mer än 30 procent.

Tillverkaren Hyundai Rotem har ännu inte bestämt vilken typ av järnvägsfordon kommer att använda den nya boggin. Troligen blir det dock ett lätt järnvägsfordon av LRV-typ med lågt golv LRV, som körs på rälsavsnitt med små skarpa kurvor.

Det är allmänt känt att så kallade angreppsvinkeln kan minskas genom att användning av individuell vridmomentstyrning (ITC), hydraulisk styrcylinderstyrning (HSC) och individuell hjulbromsstyrning (IBC) kurva. Hyundai Rotem har lyckats med att vidareutveckla användningen av ITC. Den nya boggin ger enligt företaget möjlighet till högre tillåten lateralacceleration i kurvor.

Tekniken för den nya boggin har förbättrats under fem års forskning som en del av Koreas så kallade Urban Railway National Research Project, som planerades av Korea Railroad Research Institute (KRRI), och som är Koreas myndighet för infrastruktur och tekniska framsteg.

Hyundai Rotem ansvarar för detta forskningsprojekt vars syfte är att utveckla bättre teknik för spårbundna transporter genom snäva kurvor.

Källa: Hyundai