Västerås nya resecentrum presenteras

Foto: Västerås stad

Nu har byggnadsnämnden i Västerås beslutat att gå ut på samråd med detaljplanen för Västerås resecentrum, en del av projekt Mälarporten. Eftersom det är en omfattande plan varar samrådsperioden mellan 8 oktober och 18 december. Samrådet är ett viktigt steg i projektet.

I detaljplanen för resecentrum ingår även bostäder, kontor och allmänna utrymmen i direkt anslutning till resecentrum och spårområdet.Detta är den första detaljplanen av flera i det 55 hektar stora området som omfattas av projekt Mälarporten. Planarbetet har pågått i flera år, och nu är byggnadsförslag, utredningar, konstruktionsgranskning och genomförandefrågor så pass långt gångna att det är dags att pröva detaljplanen hos projektets intressenter.

Samrådet är ett viktigt steg vidare i projektet. Att få detaljplanen till samråd är det första steget för att vi ska kunna gå vidare med byggplanering, innehållsplanering och allt annat som krävs för att få ett nytt modernt resecentrum på plats, säger Sanna Edling, projektchef.

Samrådet innebär att de som berörs av en detaljplan ges möjlighet att lämna syn­punkter på planförslaget. Under samrådstiden finns plan­förslaget alltid till­gängligt i stads­huset och på vasteras.se.