Trafikverket avvaktar arbetet med planskild korsning i Väse

Foto: Karlstad kommun

Trafikverket ska bygga ett nytt mötesspår och en passage under järnvägen, så kallad planskild korsning, i Väse. En ny detaljplan för Väse har tagits fram och Väseborna har deltagit i utvecklingen av Väse centrum. Bygget skulle startat under 2017, men Trafikverket har senarelagt byggstarten.

Ett mötesspår gör att tågen inte längre behöver stanna för att släppa fram mötande trafik. Det förbättrar möjligheterna för tågen att hålla tiderna mellan Stockholm-Karlstad-Oslo och kortar restiderna. Det gör det också möjligt för fler tåg, både persontåg och godståg, att trafikera sträckan Kristinehamn-Karlstad-Arvika.

Trafikverket avbrutit upphandlingen av entreprenör för bygget och ser nu över projektet. När Trafikverket såg att kostnaderna för bygget av mötesspåret i Väse skulle bli betydligt högre än de planerat så valde de att avbryta upphandlingen. De ska försöka hitta en ny lösning för att ändå kunna bygga ett mötesspår på den hårt trafikerade järnvägen vid Väse.

Just nu kan Trafikverket inte ge besked om när projektet kan återupptas, men Karlstads kommun och Region Värmland kommer att samarbeta med Trafikverket och hoppas på en lösning inom en snar framtid.