Utreder fyrspår på Västra stambanan

Karta, Trafikverket

Västra Götalandsregionen och berörda kommuner lägger över fem miljoner kronor på en snabbutredning om hur Västra stambanan ska få fyrspår mellan Göteborg och Alingsås rapporterar Borås Tidning.

De fem milen dubbelspårig järnväg i stambanans västligaste del är en av de allra mest trafikerade i landet.

– Vi ser ju att det blir allt större godsmängder på räls till hamnen i Göteborg på den här sträckningen, som id ag är fullbelagd, fortsätter Ulf Eriksson, vice ordförande i regionutvecklingsnämnden.

På gårdagens möte anslog man 2,7 miljoner kronor till en konsultstudie, samtidigt som kommunerna skjuter till lika mycket.

– Det blir en snabb utredning som ska vara färdig till årsskiftet och som pekar ut hur två nya spår kan dras parallellt med dagens. Den ska vi presentera för Trafikverket, som kan använda den som en slags förstudie.