CRRC:s förarlösa metrotåg publikmagnet på InnoTrans 2018

Nya generations kinesiska tunnelbanetåg Cetrovo omgivet av högst intresserade InnoTransbesökare. Foto: Markku Björkman
Nya generations kinesiska tunnelbanetåg Cetrovo omgivet av högst intresserade InnoTransbesökare. Foto: Markku Björkman
Cetrovos alla säten har placerats längs vagnarnas väggar. Det flesta passagerare får stå. Kinesiska tåg behöver plats. Foto: Markku Björkman

CRRC Corporation Limited (CRRC), med huvudkontor i Peking, är världens största leverantör av järnvägstransitutrustning med de mest kompletta produktlinjerna och ledande teknologier, introducerade företagets nya generation av kolfiber-tunnelbanetåg "CETROVO" på Innotrans 2018 i Berlin.

Efter att CRRC:s representanter hade avtäckt tåget stormade Innotransbesökarna ekipaget. Det speciella med detta 140-kilometer i timmen snabba men likväl förarlösa Metrotåg är att alla säten har placerats längs vagnarnas väggar. Det flesta passagerare får stå.

CETROVO, är en integration av avancerade nya material och teknologier som erbjuder energieffektivitet, miljöskydd, komfort och intelligens jämfört med traditionella metrotåg. Med hjälp av kolfibertekniken är det nya tunnelbanetåget 13 procent lättare än tidigare tunnelbanetåg, vilket gör det mer energieffektiv.

Ding Sansan, forskare i CRRC och biträdande chefingenjör i CRRC Sifang, berättade för journalister: 

- Det är ett tunnelbanetåg med storskalig användning av kolfiberkompositmaterial, och det sker för första gången även i Kina.

Den nya generationens kolfiberkomposit-tunnelbilsfordonet har uppnått mer än 30 procents minskning av vikten på karosseriet, förarhytten och tågets utrustningsskåp, en 40 procents minskning av bogieramen och en 13 procents minskning av hela fordonet.

Ding Sansan tillade: "Även om tillverkningskostnaden för kolfiberkompositmaterial är högre än den för traditionellt metallmaterial, har det en enastående prestanda när det gäller utmattningsmotstånd, tolerans mot olika väderförhållanden och korrosionsbeständighet, vilket effektivt bidrar till att tunnelbilsfordonet är skyddat mot utmattning och korrosion under 30 år, alltså hela tågets livslängd. Därmed minskas underhållsarbetet och hela livscykelkostnaden reduceras. Ett lättare fordon minskar även skador på tunnelbanelinjen.