Bane Nor deltar i NATO-försvarsövning

Foto: Bane Nor

Bane NOR är en viktig del av det norska totalförsvaret. Nato Exercise Trident Juncture, den största övningen i Norge på årtionden, är ett test av den totala militära och civila förmågan för en nation i kris.

– Bane NORs har en viktig roll i Norges totala försvar, säger vd Gorm Frimannslund. Vi har det dagliga ansvaret för järnvägsinfrastrukturen och därmed en viktig civil roll för transporter av människor och material i en allvarlig situation. I en kris eller konflikt kan ett antal civila yrken och industrier påverkas. I årets övning är Bane NOR inblandat på flera områden, säger Frimannslund.

Övningen styrs från Nato-högkvarteret i Neapel, och upp till 50 000 soldater kommer att delta på norsk mark. Bane NOR:s huvudsakliga roll är att tillhandahålla infrastruktur och delar av logististiken för de deltagande nationerna, som överenskommits med Försvarsmakten. Bane NOR organiserar bland annat spår och stationer för effektiv transport av material i länen Trøndelag, Møre och Romsdal, Østfold, Oppland och Hedmark.

Vi tar också med vårt säkerhetsarbete i träningen, säger Frimannslund. Vi har lämnat information till Försvarsmakten om säkerheten i och kring våra spår. Med så många utländska soldater som förflyttar sig i Norge är det viktigt att de känner till norska föreskrifter.