InnoTrans 2018: Deutsche Bahn Cargo använder Innofreights godsvagnar

Som tecken på det goda samarbetet har SZ Cargo och Innofreight designat ett Taurus-lok i Innofreight-färger. Loket står idag startklart för att transportera olika containrar, bland annat med Innofreights RockTainer. Loket kommer att transportera gods i Slovenien och Österrike. Foto: Innofreight

På järnvägsmässan InnoTrans i Berlin (18 – 21 september 2018) kommer DB Cargo, VTG och Innofreight att presentera fler innovative produkter, däribland den nya 2x30-fot stora godsvagnen InnoWaggon för stålrullar, samt 2x45-fots InnoWaggon för transporter av rundvirke.

Den 6 augusti 2018 signerade tyska DB Cargo och österrikiska Innofreight det första leasingkontraktet med InnoWaggons för stålämnestransporter och om användningen av Innofreights modulära logistiksystem.

Den här typen av vagnar har framgångsrikt använts av ČD Cargo sedan 2016 för transporter av halvfabrikat till stålindustrin. Det är möjligt att frakta upp till 146 ton i varje InnoWaggon.

Innofreight’s partner VTG kommer att tillhandahålla ett antal InnoWaggons för dessa transporter.

Vagnarna utgör en första del av ett större planerat samarbete. Med hjälp av dessa modulära vagnar och deras containersystem är Innofreight kapabel att agera som DB Cargo:s partner i arbetet att modernisera vagnsflottan.