Swedish Rail Industry Group på plats på Innotrans 2018

Foto: Innotrans

Swedish Rail Industry Group är en organisation med målet att initiera, samordna och administrera gemensamma marknadsaktiviteter för sina medlemmar på utvalda exportmarknader. Swerigs medlemsföretag täcker hela utbudet av järnvägsprodukter och tjänster - från planering, teknisk rådgivning, systemdesign och installationer längs järnvägsspåret till rullande materiel inklusive komponenter och järnvägsprogram. 30 av Swedish Rail Industry Group medlemsföretag är i år representerade i olika montrar på InnoTrans 2018.

Swerig har även en samlingsmonter i hall 11.2, International Hall for Railway Technology, där 10 företag ställer ut. Under InnoTrans arrangemanget kommer Sveriges ambassadör, Lars Danielsson, att besöka montern för att bland annat delta i kundträffar.