Centerpartiet kritiserar spårvägsplaner i Uppsala

Bild: Spårvagnsstäderna

Centerpartiet har tagit ett annorlunda grepp för att rikta kritik mot majoritetens planer på att anlägga spårväg i Uppsala. Det genom att sätta ut en hemmasnickrad räls samt spårvagn på Stora torget i Uppsala. Centerpartiet efterlyser fler alternativ till spårvägen och om en spårväg ska finnas, så behövs en tydligare plan på var spåren ska anläggas, och hur satsningen ska finansieras. Något som kommunalrådet Stefan Hanna (C), anser inte tycker att majoriteten har visat. Detta redovisar Sveriges Televison.

– När man ska göra sådana här investeringar så måste man ta fram underlag och alternativ som är seriösare. Det anser inte vi att man har gjort och då tycker vi det är fel att så ensidigt köra på spårväg, säger han.

I januari i år klubbade Uppsala kommunfullmäktige igenom det så kallade Uppsalapaketet, där bland annat spårvagnsbygge ingick, tillsammans med fyrspår till Stockholm. I juni blev det klart att även regeringen stöttar beslutet och går in och medfinansierar med 900 miljoner kronor.