Stora brister på Stångådals- och Tjustbanan

Arkivbild

Den satsning som planeras på Stångådals- och Tjusbanan i den regionala transportplanen räcker inte. Nu skriver regionförbundet till Trafikverket och vill diskutera ytterligare insatser.

Regionförbundets arbetsutskott beslöt den 30 augusti att föreslå att styrelsen fastställer den regionala transportplanen för Kalmar län 2018-2029. Det hela innebär en samfinansiering mellan regional och nationell plan med 100 miljoner kronor gällande järnväg. Pengarna fördelas med 50 miljoner till Stångådals- och Tjust banan och 50 miljoner Kust till kust banan.

– I våra framtidsplaner finns pendeltåg Kalmar-Vimmerby. Vidare finns ett stort intresse för ökad godstrafik på järnväg från Scania och Södra Skogsägarna, säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson.

Samtidigt bedömer regionförbundet inte att insatserna är tillräckliga och skriver nu till Trafikverket att man förväntar sig att de tar sitt ansvar, och möter transportplanens åtgärder med motsvarande ekonomiska insatser inom en snar framtid.

– Vi bedömer att det krävs flera stora åtgärder på Stångådals- och Tjustbanan. Sommaren 2018 har visat på de stora brister som finns på dessa banor. Det har inte varit möjligt att upprätthålla ett robust trafikutbud och ett flertal avgångar har fått ställas in. Det handlar om tekniska brister på spåren och är Trafikverkets ansvar, avslutar Ulf Nilsson.