EU beviljar 411 miljoner euro för polsk järnvägstunnel

Centrala järnvägsstationen Łódź-Fabryczna i Polen. Foto: Wikimedia, kredit: Łukasz Rymaszewski

Den 28 augusti meddelade Europeiska kommissionen att  organisationen beviljar 411 miljoner euro i form av så kallad sammanhållningsfinansiering för en järnvägstunnel mellan tre stationer i polska staden Łódź.

Bygget av stadens Y-formade tunnelbana som förbinder stationerna Fabryczna, Kaliska och Żabieniec kommer att slutföras i januari 2022. Två nya stationer ska dessutom byggas, vid Zielona och Ogrodowa.

De underjordiska plattformarna på den ombyggda Fabryczna-stationen förbinds också med den nya tunneln.

Staden, som har nästan 700 000 invånare, är i stort behov av omfattande förbättringar när det gäller infrastruktur. Innerstaden präglas av en rutnätsplan bestående av stenstadskvarter från tidigt 1900-tal. Många av byggnaderna är i dåligt skick, men allt fler av dem blir renoverade. Gatorna i centrum är ofta trånga och kan sträcka sig flera kilometer. Mitt emellan den norra och den södra delen av innerstaden löper den breda Mickiewiczavenyn kantad av en rad höghus, i folkmun kallade "Manhattan".