Starkt nordiskt fokus på årets upplaga av Persontrafikmässan

Dan Ågren, projektledare för Persontrafikmässan. Bildkälla: Persontrafikmässan
Mingel och möten med branschkollegor är en viktig del av Persontrafikmässan. Bildkälla: Persontrafikmässan
På mässan visas även den senaste tekniken. Bildkälla: Persontrafikmässan
Några av de frågor som förmodligen kommer att diskuteras mycket på årets mässa är stadsutveckling och kollektivtrafikens roll i de framväxande smarta städerna. Bildkälla: Persontrafikmässan
: I år arrangeras tre kollektivtrafikevenemang parallellt på Stockholmsmässan. Bildkälla: Persontrafikmässan
Årets mässa präglas av ett nordiskt fokus. Bildkälla: Persontrafikmässan
Text: Annika Wihlborg

Persontrafikmässan, som arrangeras den 22-24 oktober på Stockholmsmässan i Älvsjö, är en av Europas absolut viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen. I år präglas mässan av ett tydligt nordiskt fokus, inte minst eftersom de båda konferenserna Nordiskt Lokaltrafikmöte och InformNorden samarrangeras med Persontrafik.

Genom att arrangera dessa tre nordiska kollektivtrafikevent parallellt blir förstås arrangemangen starkare tillsammans. Det banar även väg för världens största kollektivtrafikmässa, UITP Global Public Transport Summit, som hålls i Stockholm 2019.

På Persontrafik kan besökarna dels ta del av senaste nytt vad gäller tekniska innovationer och trender och dels fortbilda och låta sig inspireras av vårt gedigna seminarieprogram, säger Dan Ågren, projektledare för Persontrafikmässan, som arrangeras vartannat år, senast 2016.

Även i år har Färdtjänstdagarna och Skolskjutsdagarna, som arrangeras av Sveriges Kommuner och landsting, varsitt seminariespår. Dessa dagar äger rum parallellt med Persontrafikmässan. Här erbjuds ett specialkomponerat seminarieprogram och en mötesplats för de som till vardags arbetar med dessa frågor.

För alla som är verksamma i kollektivtrafikbranschen

Den tydliga nordiska inriktningen präglar samtliga mässdagar, besökarna kommer bland annat att kunna ta del av goda exempel från kollektivtrafiken i de övriga nordiska länderna. Några av de frågor som förmodligen kommer att diskuteras mycket på årets mässa är stadsutveckling, kollektivtrafikens roll i de framväxande smarta städerna samt hållbarhetsfrågor utifrån olika aspekter.

Persontrafikmässan vänder sig till alla som på något sätt är verksamma i kollektivtrafikbranschen. Mässan arrangeras av Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk Kollektivtrafik, Svenska Taxiförbundet, Branschföreningen Tågoperatörerna och Sveriges Bussföretag

Späckat seminarieprogram med debatter och inspiration

–Första kvällen arrangeras ett mingel för alla mässbesökare, seminariedeltagare och utställare. Andra mässdagen är det en branschfest i Victoriahallen. Båda programpunkterna brukar vara mycket uppskattade och välbesökta. Många passar på att utbyta erfarenheter och knyta kontakter med branschkollegor, säger Dan Ågren.

Bland seminarierna finns bland annat ”Vad krävs för en snabbare och tillgängligare busstrafik?”, en paneldebatt med representanter från bland annat Keolis, Trivector och Trafikverket. Ett annat seminarium har titeln” Hur ser framtidens besöksnäring ut och hur kommer besökarna att transportera sig?”. Ytterligare ett seminarium fokuserar på hur det kan bli än mer attraktivt att arbeta inom kollektivtrafiksektorn. Eva-Lena Eriksson från Värmlandstrafiken talar på temat ”Hur får vi resenären att välja kollektivtrafiken?” och dessutom arrangeras en paneldebatt på temat ”Kollektivtrafikens roll vid kriser i samhället”.

 
Bildkälla: Persontrafikmässan 2016