Saknas - 1 700 utbildade järnvägstekniker

Arkivbild

Inom fem år kommer det att saknas 1 700 utbildade järnvägstekniker och projekt kan komma att ställas in, skriver företrädare för branschen i en debattartikel i Sekotidningen.

"Järnvägsbranschen lider av en skriande kompetensbrist som kommer medföra stora samhällsproblem när planerade projekt ställs in på grund avsaknad av kompetens", skriver Sekos ordförande Valle Karlsson tillsammans med företrädare för järnväg och näringsliv.

I dagsläget finns det ingen som tar sektorsansvar för utbildning och certifiering av järnvägstekniker. Därför vill författarna till debattinlägget att Trafikverket ska få ett övergripande ansvar för kompetensförsörjning och utbildning till järnvägsyrken. Slutsatsen är att det inom fem år kommer att saknas 1 700 utbildade järnvägstekniker. Det kräver att 350-400 nya järnvägstekniker rekryteras per år, i flera år framöver.