Bygger ny tvåspårig driftplats

Eitech

Ordervärdet uppgår till cirka 55 miljoner kronor

Eitechs kontrakt är en totalentreprenad och avser utförandet av den nya mötesstationen Villersmuren på sträckan Sandviken – Kungsgården. Ordervärdet uppgår till cirka 55 miljoner kronor och uppdraget är i sin tur en viktig del i Trafikverkets kapacitetshöjande åtgärder längs Bergslagsbanan.

– Vi bygger en ny tvåspårig driftplats mellan de befintliga driftplatserna i Sandviken och Kungsgården. Den nya driftplatsen är utformad för samtidig infart och en tåglängd på upp till 750 meter, med ett nytt avvikande huvudspår bredvid befintligt normalhuvudspår som även uppdateras med nya växlar, säger Göran Jakobsson, Regionchef inom Infra System i Eitech.

Eitechs åtagande omfattar alla mark-, kanalisations, el-, signal- och telearbeten.