Nytt uppdrag för Eitech inom den norska järnvägen

Foto: Eitech

Eitech har av Bane NOR vunnit fortsatt förtroende att bistå med sin expertis inom elteknik i anslutning till moderniseringen av det norska järnvägsnätet. Det nya uppdraget omfattar en flytt av en mobil omformaranläggning från Alnabru i Oslo till Gjøvik. Det framgår av ett pressmeddelande från Eitech.

- Det nya uppdraget är verkligen ett starkt bevis på att vår specialistkompetens och vårt sätt att arbeta och utföra projekt uppskattas av beställarleden. Att vi nu utökar vårt bidrag i Norge härleds uteslutande till vårt goda samarbete med beställaren i ett pågående kraftförsörjningsprojekt för Bane NOR, förklarar Karl-Jörgen Mathiasson, Projektchef Infra inom Eitech Engineering AB.

Den mobila omformaranläggningen som ska flyttas är idag i drift vid Alnabru omformarstation i Oslo. Anläggningen består av en 10 MVA statisk omriktare med tillhörande tre- och enfastransformator, 72 kV och 15 kV ställverksutrustning samt kontrollutrustning. Efter flytten får den i uppgift att mata elkraft (15 kV, 16.7 Hz) till järnvägens kontaktledning via Gjövik kopplingsanläggning, vilken Eitech sedan tidigare är kontrakterad för att utföra.

- Vi koordinerar fältarbetet för flytten med de arbeten vi tidigare planerat in för leveransen och installationen av Gjövik kopplingsanläggning. Arbetena sker under sensommaren och för vissa delar, t.ex. lyft och transport, kommer vi att samarbeta med norska underentreprenörer medan vår egen del utgörs av projektledning, montageplanering, test och idrifttagning, avslutar Karl-Jörgen Mathiasson.