Eitech vinner kontrakt på Södra stambanan

Foto: Eitech

Eitech har vunnit ett nytt kontrakt till det svensk-spanska konsortiet JV NCC-OHL, NCC Sverige AB och Obrascon Huarte Lain, S.A. (OHL). Uppdraget avser el-, signal- och teleinstallationer vid ombyggnaden av sträckan Lund - Arlöv till fyra spår, vilket ger en kraftig kapacitetsförstärkning för södra stambanan. Eitechs kontraktsvärde överstiger 100 miljoner svenska kronor.

Projektet är det första stora järnvägsprojektet i denna form av utökad samverkan som går in i en genomförandefas. Vilket resulterar i ett projekt med goda möjligheter att leverera kostnadseffektiva och bra lösningar till byggherren Trafikverket, men det ställer också höga och speciella krav på samtliga medverkande parter.

- Lund-Arlöv är ett komplicerat projekt och omfattar ett stort antal tätt sammanflätade teknikgrenar. Det gäller att välja underentreprenörer med hög teknisk kompetens och representanter som passar väl in i vårt projektteam, dvs har rätt inställning för att framgångsrikt arbeta i samverkan med oss och vår kund Trafikverket, säger Anders Söreklint, projektchef JV NCC-OHL.

Anders Söreklint utvecklar vidare att det nu känns bra att kontraktet med Eitech är signerat.

- Vi valde tidigt att ta med Eitech i teamet. Framförallt för att vi har goda erfarenheter från tidigare samverkansprojekt och att vi väl känner till att Eitech erbjuder de kvalitéer som behövs för ett projekt av den här typen. Att de dessutom hanterar järnvägsinstallationer med egen verkstadsproduktion av kompletta teknikhus gjorde valet än mer lättare.

Eitechs åtagande i projekt Lund-Arlöv påbörjades redan i projekteringsfasen med planering och samverkan för projekteringen. Det nya kontraktet omfattar dels installationer i en tunnel, längs vägar och för tre stationer längs sträckan samt installationer av järnvägstekniska el-, signal- och telesystem inklusive ett 30-tal teknikhus som byggs nyckelfärdiga på Eitechs verkstad i Arboga.

- Eitech har under en längre tid arbetat med NCC och OHL för att ta fram en så god teknisk lösning som möjligt till Trafikverket. Vi ser nu framemot att börja leverera det vi tillsammans projekterat, och att ytterligare stärka Eitechs marknadsposition inom elteknik för samverkansprojekt i bygg- och anläggningsbranschen, säger Gunnar Hammarström, Säljchef Infra inom Eitech.

Idag har södra stambanan mellan Lund och Malmö två spår vilket ger ständiga kapacitetsproblem. I det nya projektet byggs sträckan Lund - Arlöv om till fyra spår, vilket ger en välbehövlig kapacitetsförstärkning. Det är en komplex sträcka med mycket bebyggelse, tre stationer och korsande europavägar. Därför sänks spåren under marknivå i större delen av sträckan, vilket bland annat ger bra lösningar för planskilda korsningar, kraftigt reducerat buller och ett mer begränsat visuellt intrång i landskapet.
Källa: Eitech