Ny överdirektör och styrelseordförande på Transportstyrelsen

Foto: Transportstyrelsen

Regeringen har fattat beslut om att utse myndighetens nuvarande styrelseordförande Anita Johansson till överdirektör på Transportstyrelsen.

Anita Johansson ersätts av Peter Norman som styrelseordförande. Regeringen har även fattat beslut om två nya ledamöter till styrelsen; Staffan Bengtsson och Anna-Lena Östborg.

– Jag välkomnar Anita Johansson till Transportstyrelsen och räknar med att hennes breda erfarenhet och kompetens kommer att vara ett bra tillskott i ledning och styrning av vår komplexa verksamhet, säger Transportstyrelsens generaldirektör Jonas Bjelfvenstam.