USA vill stoppa inköp av rullande materiel från Kina

Kinesiska företaget Crrcgc:s tågfabrik. Foto:Crrcgc

Förenta staternas kongress planerar ett årsförbud mot användningen av amerikansk statlig finansiering för inköp från kinesiska statligt ägda eller subventionerade företag, säger Jeff Davis, seniormedlem i Washington-baserade Eno Center för transport.

Senaten planerade förbud gäller speciellt för rullande materiel och bussar tillverkade av kinesiska företag. Det anges också att förbudet gäller urbana områden i USA, landsbygdsområden, statliga reparations- och bussfacilitetsbidrag, vilket möjliggör att andra medel kan användas för att förvärva rullande materiel eller bussar från kinesiska leverantörer.

- Förbudet, säger Senatens talesman, "ska tillämpas på ett sätt som överensstämmer med Förenta staternas skyldigheter enligt internationella överenskommelser." 

Källa: IRJ