Sydlig linje för Norrbotniabanan

Foto: Sävar kommun

Linje Syd för Norrbotniabanan genom Sävar, som Trafikverket förordar, går att förena med kommunens planering. Det samlade yttrande som avgetts av näringslivs- och planeringsutskottet betonar dock att sträckningen ställer särskilda krav på utformning av järnväg och passager.

Yttrandet gäller Järnvägsplan för sträckan Dåva–Gryssjön. Trafikverket har redovisat konsekvenserna av tre genomförbara linjesträckningar i utredningskorridoren genom Sävar, Linje Norr, Linje Central och Linje Syd, och förordat det tredje alternativet.

Kommunen och Trafikverket är överens om att Linje Central skulle ge de bästa förutsättningarna för en fortsatt utveckling av Sävar. Enligt Trafikverket blir den dock dyrare, eftersom dragningen kräver bland annat bro och förbigångsspår i kurva samt flytt av minst en trafikplats. Trafikverket ser också svårigheter att lösa intrången i Sävar Skola.