Osby industripark öppnar med anslutning till stambanan

Under 2018 blev utbyggnaden av industrispåret färdig. Utbyggnaden innebär att det nu finns spår både norr- och söderifrån, som kopplas till stambanan och som går in på området. Växlar har bytts ut och terminalområdet har byggts ut till cirka 10 000 kvadratmeter med ett 245 meter långt dubbelspår. Dessutom finns ett frilastområde och en änd-kaj. Foto: Osby Kommun

Snart invigs Osby kommuns stora satsning på infrastruktur och näringsliv i kommunen: Osby industripark. Industriparken, som ligger i nordöstra industriområdet, har med nu utbyggt industrispår och terminalområde, direktanslutning till stambanan. Här finns också ledig mark för nyetableringar.

Den 24 augusti 2018 är det dags för invigning av Osby industripark. Invigningen kommer att förrättas av bland annat landshövding Annelie Hulthén. Industriparken ligger i nordöstra industriområdet i Osby, mellan Markaryd och Lönsboda.

Med det nu utbyggda industrispåret, som har direktanslutning till stambanan både norr- och söderifrån, ett stort terminalområde och närheten till flera hamnar, finns nu ett unikt logistikcenter med goda utvecklingsmöjligheter.

- Vi är mycket stolta över den här satsningen. Osby industripark skapar förutsättningar för hållbara transporter och tillväxt för alla som bor, lever och verkar i regionen, säger Marika Bjerstedt Hansen (S), kommunalråd i Osby kommun.

Redan nu nyttjar företag i nordöstra industriområdet i Osby industrispåret och tack vare utbyggnaden finns det nu ledig mark med plats för nyetableringar.