Estniska järnvägens godsvolym ökade med 13 procent i år

Passagerartrafiken på det estniska järnvägsnätet präglades också av en fortsatt tillväxt. Sammantaget använde 3,86 miljoner passagerare tåget i lokala förbindelser, vilket är cirka 8 procent mer än under första halvåret året innan. Antalet personer som använde internationella persontåg under de första sex månaderna ökade i år med cirka 7 procent. Foto: Creative Commons, kredit:OlafPictures

Statliga estniska järnvägsbolagets godstrafikvolym ökade inom Estlands järnvägsnät med 19,6 procent i år till 1,1 miljoner ton i juni, medan fraktvolymen för första halvåret 2018 ökade med 13 procent till 7,1 miljoner ton.

Det var mest gödningsmedel, mineralbränslen och olja som transporterades på estniska järnvägsnätet, säger bolaget.

Transporter med transitvagnar utgjorde två tredjedelar eller 4,8 miljoner ton av de totala transporterna, som ägde rum på Estlands järnvägsnät under årets första halvår, vilket är 24 procent mer än under samma period år 2017.

- Det accelererande tillväxttempot av godsvolymer är glädjande. Så som det första halvåret har utvecklats hitintills, kan vi nog förutspå en ökning för år 2018 på cirka 14 miljoner ton när det gäller godstransporter inom vårt nationella järnvägsnät, säger Erik Laidvee, VD för Estlands järnvägsbolag, Estonian Railways, i ett pressuttalande.