Eurasiatiskt samarbetsavtal tecknades om godstransporter på järnvägen

Bilden visar samarbertsavtalets undertecknande i Zhengzhou. Foto: FERRMED

Ett omfattande avtal om samarbete mellan olika länders logistikcentra för att främja utvecklingen av eurasiatiska godstransporter på järnvägen har undertecknats av internationella förbundet för järnvägsgods, FERRMED, Internationella järnvägsunionen och staden Zhengzhou.

Avtalet undertecknades under konferensen Eurasian Connectivity & Industrial Cooperation Forum, som hölls i kinesiska staden Zhengzhou den 17 juli.

Organisationerna avser att öka samarbetet mellan logistiska och industriella nav för att förbättra anslutningen och effektiviteten hos intermodala godstransporter mellan Kina och EU, och stödja Kinas Belt & Road Initiativ.

Företag, forskningsorganisationer och järnvägs- och logistikoperatörer uppmanas att delta i programmet, vilket kommer att organisera årliga konferenser som hålls i EU och Kina.

Källa: Railway Gazette