Kina tecknar landets första Hyperloop-avtal

Kina söker effektivare höghastighetslösningar i form av Hyperloop. Foto: HyperloopTT

Hyperloop Transportation Technologies kommer att börja utveckla Kinas första hyperloopsystem, som kommer att bli en sträcka på 10 kilometer i Tongren i Guizhou-provinsen.

Ett avtal har tecknats mellan HyperloopTT och Tongren Transportation & Tourism Investment Group i Folkrepubliken Kina. Avtalet är det första av detta slag som har tecknats i Kina.

Detta är det tolfte avtalet och tredje kommersiella avtalet för Hyperloop TT efter tidigare överenskommelser i Abu Dhabi och Ukraina 2018.

- Vi tror att hyperloop kommer att spela en stor roll för Silk Road Economic Belt, som förbinder Guizhou-regionen med resten av världen, konstaterade Dirk Ahlborn, VD för HyperloopTT.

​​​​​​​- Kina investerar över 300 miljarder dollar per år på infrastruktur för att ta itu med problemen i landets snabbt växande städer. Efter att ha arbetat tillsammans med våra regeringspartners har Hyperloop visat sig vara en hållbar lösning för dessa brännande problem. Dessutom kan Tongrens unika topografi tillåta oss att förfina våra olika byggnadsmetoder med våra partners, sade Ahlborn.

HyperloopTT ansvarar för teknisk utrustning och - kompetens. Tongren ansvarar för certifiering, regelverk och systemuppbyggnad. HyperloopTT kommer att arbeta i samarbete med Tongrens regering när det gäller att definiera sträckan för systemet. Finansiering sker genom ett offentligt- privat partnerskap. Drygt 50 procent av finansieringen sköts av Tongren.

- Undertecknandet av hyperloopprojektet är ett viktigt steg både när det gäller att stimulera inlandsutvecklingen, en viktig framgång för Tongren Great Investment Action Year och dessutom ett viktigt projekt när det gäller att utvidga och stärka den lokala ekonomin, säger Chen Shaorong, borgmästare i Tongren.

​​​​​​​​​​​​​​- Efter projektets slutförande kommer det att påskynda forskningen och utvecklingen av Kinas hyperloopsystem, höja utvecklingen av högteknologin inom industrisektorer, förbättra staden Tongrens popularitet och utveckla turismen.

- Kina är ledande ifråga om höghastighetståg, men nu söker landet en effektivare höghastighetslösning i form av Hyperloop, konstaterade Bibop Gresta, styrelseordförande i HyperloopTT.

​​​​​​​​​​​​​​Enligt Gresta har man nu hittat en rätt partner att arbeta med i Kina och kan därmed bygga upp ett starkt basnätverk i Kina. Företaget HyperloopTT är enligt honom berett för formningen ett system inom nationella kinesiska rättsliga ramar.

Global Railway Journal